Uslovi korišćenja:

  • Prodavci prodavnice sajta Vencanja.com su obavezni da za artikle koje prodaju u prodavnici sajta postavljaju samo njihove, verodostojne fotografije na sajt, u suprotnom odgovaraju za Å¡tetu koju na taj način nanesu trećim licima;
  • Prodavci prodavnice Vencanja.com su obavezni da fotografije artikala koje prodaju označe tako da se iz njih nedvosmisleno može utvrditi koji artikal se prodaje, u suprotnom odgovaraju za Å¡tetu koju na taj način nanesu Kupcima;
  • Prodavci prodavnice sajta Vencanja.com su dužni da redovno ažuriraju katalog, nakon bilo kakve promene informacija koje artikl sadrži, u suprotnom odgovaraju za Å¡tetu koju na taj način nanesu trećim licima;
  • Prodavci prodavnice sajta Vencanja.com su dužni da se prema kupcima ophode sa dužnom pažnjom, Å¡to podrazumeva da blagovremeno odgovaraju na porudžbine, uredno isporučuju poručeni artikal u skladu sa dogovorom između Prodavca i Kupca, da svojim ponaÅ¡anjem ne utiču na naruÅ¡avanje ugleda sajta Venčanja, u suprotnom odgovaraju za Å¡tetu koju na taj način nanesu trećim licima i sajtu Venčanja.com;
  • Kupci prodavnice sajta Venčanja su dužni da dostavljaju tačne kontakt podatke prilikom poručivanja kao i da preuzimaju robu koju su poručili u dogovoru sa Prodavcem
  • Sajt Venčanja.com ne odgovara za verodostojnost podataka koje postavljaju Prodavci i Kupci u prodavnici sajta Venčanja.com, kao ni za njihove međusobne obaveze povodom porudžbine bilo kog artikla.